NAVITEQ изгражда първата в България инфраструктурна мрежа от GNSS базови станции. Станциите непрекъснато приемат сигнали от сателитните системи GPS и GLONASS. Данните от тези наблюдения се обработват в контролен център и се предоставят на крайни потребители чрез NAVITEQ GNSS услуги. Услугите се ползват в областите геодезия, кадастър, строителство, проектиране, комуникации, ГИС, ютилити и много други.

  • Home
  • Новини
  • ?нформация за определяне на изпълнител – открит избор29.06.2012г.

?нформация по процедура за определяне на изпълнител – открит избор по Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007-2013 с бенефициент "ЕС Б? ГРУП" ЕАД

?нформация за сключени договори с обект:
Консултантски услуги, свързани с въвеждането на нови технологии, процеси, продукти/услуги:© NAVITEQ 2009. Всички права запазени
Уеб дизайн