NAVITEQ изгражда първата в България инфраструктурна мрежа от GNSS базови станции. Станциите непрекъснато приемат сигнали от сателитните системи GPS и GLONASS. Данните от тези наблюдения се обработват в контролен център и се предоставят на крайни потребители чрез NAVITEQ GNSS услуги. Услугите се ползват в областите геодезия, кадастър, строителство, проектиране, комуникации, ГИС, ютилити и много други.

  • Home
  • Новини
  • Откриване на процедура за определяне на изпълнител11.05.2012г.

Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007-2013
с бенефициент "ЕС Б? ГРУП" ЕАД

Откриване на процедура за определяне на изпълнител - открит избор с обект:

Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на панорамна камера за събиране на геопространствена информация с прилежащ софтуер.

Обява

Пояснителен документ© NAVITEQ 2009. Всички права запазени
Уеб дизайн