NAVITEQ изгражда първата в България инфраструктурна мрежа от GNSS базови станции. Станциите непрекъснато приемат сигнали от сателитните системи GPS и GLONASS. Данните от тези наблюдения се обработват в контролен център и се предоставят на крайни потребители чрез NAVITEQ GNSS услуги. Услугите се ползват в областите геодезия, кадастър, строителство, проектиране, комуникации, ГИС, ютилити и много други.

  • Home
  • Новини
  • ПЪРВАТА СЕРТ?Ф?Ц?РАНА GNSS МРЕЖА В БЪЛГАР?Я11.01.2012, София. GNSS мрежата на Ес Би Груп ЕАД – „Навитек“, получи от Агенцията по геодезия, кадастър и картография, първото в България УДОСТОВЕРЕН?Е за оценка на съответствие с изискванията на инструкция № РД-02-20-25 от 20.09.2011 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Удостоверението се отнася за съответствието на изискванията на нормативната база към разположението, гъстотата и точността на координатите на базовите станции в състава на GNSS мрежата на „Навитек“. Документът удостоверява, че поддържаните услуги и техническите средства на компанията са с гаранция за предоставяне на нови високотехнологични ре?ения на крайните потребители, както в реално време, така и за последваща обработка на измерванията, с протоколи и формати за разпространение на данните, както и детайли за достъпа до услугите.

Удостоверението за оценка на съответствие е с валидност 2 години.

Удостоверението гарантира, че GNSS мрежата от референтни станции на Навитек може да бъде използвана от клиентите на дружеството за геодезически дейности, възлагани от държавни и общински органи като:

  • определяне на точки от геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП), приравнени към тях или отговарящи на по-високи изисквания в координатна система БГС2005;
  • определяне на точки от работна геодезическа основа (РГО) и приравнените към тях;
  • извър?ване на геодезически снимки;
  • трасиране.© NAVITEQ 2009. Всички права запазени
Уеб дизайн