NAVITEQ изгражда първата в България инфраструктурна мрежа от GNSS базови станции. Станциите непрекъснато приемат сигнали от сателитните системи GPS и GLONASS. Данните от тези наблюдения се обработват в контролен център и се предоставят на крайни потребители чрез NAVITEQ GNSS услуги. Услугите се ползват в областите геодезия, кадастър, строителство, проектиране, комуникации, ГИС, ютилити и много други.

  • Home
  • Новини
  • ДОГОВОР ЗА СЪТРУДН?ЧЕСТВО между NAVITEQ и УАСГNAVITEQ и УН?ВЕРС?ТЕТА ПО АРХ?ТЕКТУРА, СТРО?ТЕЛСТВО ? ГЕОДЕЗ?Я подписаха договор за сътрудничество.

От създаването си NAVITEQ работи съвместно с  Геодезическия факултет към УАСГ.

Представители на компанията всяка година участват в учебната практика по вис?а геодезия. Специалистите на NAVITEQ запознават студентите с най-новите GNSS ре?ения и демонстрират практически използването на NAVITEQ GNSS услугите.

Сега тези взаимоотно?ения придобиват официален характер с подписването на договор за сътрудничество.

Съвместната ни дейност ще се раз?ири като ще работим заедно по конкретни проекти с обществено значение. NAVITEQ се ангажира да предоставя необходимите за съответния проект данни, а УАСГ - научен потенциал и ресурс.
 © NAVITEQ 2009. Всички права запазени
Уеб дизайн