NAVITEQ изгражда първата в България инфраструктурна мрежа от GNSS базови станции. Станциите непрекъснато приемат сигнали от сателитните системи GPS и GLONASS. Данните от тези наблюдения се обработват в контролен център и се предоставят на крайни потребители чрез NAVITEQ GNSS услуги. Услугите се ползват в областите геодезия, кадастър, строителство, проектиране, комуникации, ГИС, ютилити и много други.
Подобрения в NAVITEQ RTK услугата

NAVITEQ ползва ново комуникационно ре?ение за предоставяне услугата за сантиметрова точност в реално време.

Ре?ението е разработено и предоставено от най-големият български мобилен оператор Mtel. Комуникационното ре?ение осигурява ново качество на връзката между клиентите и центъра за обработка на данни на NAVITEQ.

Подобрението в NAVITEQ RTK на практика осигурява непрекъснатост на услугата на неограничен брой потребители едновременно.

Това е поредната стъпка на компанията към предоставяне на отлично обезпечена услуга, стопроцентово качество и техническа поддръжка.

NAVITEQ RTK е мрежова услуга за геодезически измервания в реално време. С нея потребителите получават корекции за постигане на точност на измерванията до 2 см. Потребителите могат да получават корекционни данни чрез data SIM карти или чрез GPRS (по NTRIP протокол) направо на GNSS приемника. Услугата елиминира нуждата от ползване на втори GNSS приемник за измерванията.

Клиентите на NAVITEQ RTK получават:
  • Сантиметрова точност на измерванията;
  • ?кономическа ефективност;
  • Печелят време и удобство;
  • Гарантирано качество на услугата, чрез постоянен контрол и техническа поддръжка 24 часа, 7 дни в седмицата;
  • Гъвкави възможности за потребление и ценово отчитане;
  • Обучение и консултации.

NAVITEQ се стреми да предостави на клиентите си услуги, които са по-добри, надеждни и най-вече полезни за потребителите от областите геодезия, кадастър, строителство, проектиране, навигация, системи за известяване при бедствия и аварии, управление на транспорт и превозни средства, екология, ютилити, управление на имоти и много други.
   © NAVITEQ 2009. Всички права запазени
Уеб дизайн