NAVITEQ създава пълна база геопространствени данни за територията на България. Данните съдържат информация за пътна и улична мрежа с навигационни данни; железопътна мрежа; хидрографска мрежа; държавни и административни граници; населени места, адреси, POI. Геопространствените данни са в основата на NAVITEQ цифровата карта на България.N-Map България


Цифровата карта N-Map България може да бъде внедрена в множество софтуерни приложения и системи.

Геопространствените данни съдържащи се в "N-Map България" се предоставят под формата на различни слоеве:


 
Слой
Описание на слой
 Административно деление
  • държавна граница
  • 28 области
  • 264 общини
 Населени места
  • 5302 населени места в съответствие с последното ЕКАТТЕ
  • полигон на населени места  с имената на населените места
 Пътна мрежа
  • обединена пътна мрежа на България
  • класифицирани по тип пътища
  - автомагистрали
  - пътища от РПМ I клас
  - пътища от РПМ II клас
  - пътища от РПМ III клас
  - общински пътища
  - II клас - градски магистрали
  - IIIА клас - районни артерии
  - IV клас - главни улици
  - V клас - събирателни улици
  - VI клас - обслужващи улици
  - IIIБ клас - районни артерии
 
Адресна база данни
  
          подробна адресна база данни за 91 града

 Железопътна мрежа

          железопътни линии на България© NAVITEQ 2009. Всички права запазени
Уеб дизайн