NAVITEQ изгражда първата в България инфраструктурна мрежа от GNSS базови станции. Станциите непрекъснато приемат сигнали от сателитните системи GPS и GLONASS. Данните от тези наблюдения се обработват в контролен център и се предоставят на крайни потребители чрез NAVITEQ GNSS услуги. Услугите се ползват в областите геодезия, кадастър, строителство, проектиране, комуникации, ГИС, ютилити и много други.NAVITEQ DGNSS е услуга, която може да използвате в "Демо" режим в реално време за постигане на субметрова точност.

Услугата е уникална за България, благодарение на максимално улеснения достъп през мобилен Internet.Описание
Ползване
Приложение
Предимства
Услугата NAVITEQ DGNSS ползвате в "Демо" режим на над 90% от територията на България.

NAVITEQ DGNSS е мрежова услуга, която предоставя данни в реално време за GNSS измервания с точност 0,5 – 3м.
Чрез нея се получават корекционни данни към кодови измервания и се пови?ава точността при работа.

NAVITEQ DGNSS раз?ирява приложението на NAVITEQ услугите, с които се постига сантиметрова точност.

Услугата може да се ползва от всички потребители, които се нуждаят от субметрова точност при позициониране, мониторинг и поддръжка на терени и съоръжения.

Безплатната услуга се предлага на база изградената от нас мрежа от базови GNSS станции, като достъпът до нея е през Internet, чрез NTRIP протокол.
За да ползвате NAVITEQ DGNSS услугата в реално време се нуждаете от GPS или GPS/GLONASS приемник, който има възможност да приема корекционни данни.

GNSS приемникът трябва да е с вграден  NTRIP клиент.
Ако приемникът не поддържа вграден NTRIP клиент, можете да ползвате софтуер, работещ на PC или Pocket PC.
Той приема корекциите през Internet в NTRIP протокол и ги подава на GPS приемника на сериен порт (чрез кабелна или Bluetooth връзка).

Достъпът до услугата става на адрес http://ntrip.naviteq.net:2101.
Попълва се потребителско име: demo и парола: demo.
Така потребителят се свързва с NTRIP кастера по Internet. Кастерът разпознава потребителя и му дава право да избере от коя станция да получава корекции. 
Възможните станции са Рибарица и Айтос.

Корекционните данни важат за обхват 200 км от базовите станции, което представлява покритие на над 90% от територията на България.
NAVITEQ DGNSS намира приложение в:

  • Ре?ения за навигация;
  • Управление на транспорт и превозни средства;
  • Хидрография;
  • Ютилити;
  • Геоинформационни системи;
  • Системи за известяване при бедствия и аварии;
  • Екология;
  • Управление на имоти и много други области.
Подобрява точността на работа.
Предава корекционни данни в реално време и пови?ава точността на кодовите измервания.

Работа в "Демо" режим.
Възможност да работите по-лесно и по-точно в "Демо" режим.

Достъпност на услугата.
Над 90% от територията на България.
Максимално улеснен достъп, чрез Internet.

Консултации.
Винаги, когато се обърнете към нас ще получите компетентен отговор, обучение или консултация.

Партньорство.
Работим заедно с вас, за да предложим индивидуално ре?ение, според ва?ите нужди и изисквания.

© NAVITEQ 2009. Всички права запазени
Уеб дизайн