NAVITEQ изгражда първата в България инфраструктурна мрежа от GNSS базови станции. Станциите непрекъснато приемат сигнали от сателитните системи GPS и GLONASS. Данните от тези наблюдения се обработват в контролен център и се предоставят на крайни потребители чрез NAVITEQ GNSS услуги. Услугите се ползват в областите геодезия, кадастър, строителство, проектиране, комуникации, ГИС, ютилити и много други.Naviteq RTK  е услуга, предназначена за геодезически измервания в реално време.

С нея потребителите получават корекции за постигане на точност на измерванията до 2 см в хоризонтално положение и 4 см във вертикално по всяко време.

 
 


Описание
Ползване
Приложение
Предимства
NAVITEQ RTK е абонаментна мрежова услуга за геодезически измервания в реално време.

С тази услуга се предават корекционни данни, получени в резултат на постоянната работа на базовите станции от NAVITEQ мрежата.

NAVITEQ RTK пови?ава точността на фазовите измервания в обхвата на GNSS мрежата. Предоставя точност на измерванията до 2 см в хоризонтално положение и 4 см във вертикално.

За да се ползва услугата в реално време, потребителят се нуждае от GPS или GPS/GLONASS приемник, който да има възможност да приема корекционни данни и комуникационно устройство (GSM модем).

С мрежовото ре?ение на NAVITEQ получавате корекции за атмосферните влияния в района, където измервате в реално време.
Нужен ви е само един GNSS приемник и измервате независимо, в обхвата на NAVITEQ мрежата, с гарантирана висока точност.
Традиционно, за измерване в реално време са необходими минимум два приемника.
Единият се поставя неподвижен на точка с известни координати, а местоположението на другия се определя спрямо неподвижния приемник. Корекциите се предават чрез радио връзка.

Като ползва NAVITEQ RTK, потребителят получава необходимите корекционни данни от NAVITEQ мрежата, като за измерване му е нужен само един GNSS приемник.

Принципът на работа с услугата се основава на двупосочен обмен между потребителския GNSS/GPS приемник и системата на NAVITEQ.
Потребителите могат да получават корекционни данни чрез data SIM карти или чрез GPRS (по NTRIP протокол) направо на GNSS приемника.

  • В първия случай, когато клиентът ползва data SIM карти:

Потребителят с подвижния приемник изпраща приблизителното си местоположение като се свързва със системата на NAVITEQ чрез GSM модем.
Данните за местоположение се изпращат по протокол NMEA. Системата разпознава къде се намира потребителят и му изпраща корекционни данни във формат RTCM 2.3 / 3.1.
За улеснение на на?ите клиенти GSM картите (data SIM) могат да бъдат предоставяни от NAVITEQ.


В системата участват три елемента - NTRIP Client, NTRIP Server и NTRIP Caster.

NTRIP Client - ът (потребителят с GNSS приемника на полето) се свързва през Internet с NTRIP Caster. Той използва определен IP адрес и получава RTK потоци от данни.

NTRIP Server - и са RTK базовите станции, свързани с NTRIP Caster-а.
Всеки NTRIP Server има уникален идентификационен номер (предоставен от NAVITEQ), т.н. Mountpoint. Потребителят може да избере от коя точка (Mountpoint) или с други думи от коя базова станция иска да получи RTK корекциионни данни. NTRIP server-ът предава RTK данни от GNSS базовата станция до NTRIP Caster–а като също използва точен IP адрес.
 
NTRIP Caster - ът е интернет сървър, който управлява различните потоци от данни към и от NTRIP Server-ите и Client-ите. Той служи като “разпределител”, който свързва NTRIP client-ите с RTK данните, които са им необходими.

Клиентът на услугата NAVITEQ RTK по NTRIP протокол получава данни, както в RTCM, така и във всички RTK формати на данни – Leica, CMR и CMR+.
NAVITEQ RTK услугата намира приложение в дейности като:

  • Геодезически измервания – осови мрежи, снимачни основи, геодезически снимки, вертикално планиране, трасиране;
  • Кадастър;
  • Географски ?нформационни Системи (Г?С) - при изисквания за по-висока точност при определяне на местоположение на обекти;
  • Ютилити – определяне на местоположение на мрежи и съоръжения;
  • Фотограметрия - при определяне на координати на опорни теренни точки;
  • Прецизно земеделие;
  • Открити рудници.
Сантиметрова точност на измерванията.
По всяко време в обхвата на NAVITEQ мрежата.

?кономическа ефективност.
Спестявате ресурси и средства за втори GNSS приемник.

Производителност.
Печелите време - по-бърза инициализация на мобилния приемник
Печелите удобство - измервате големи разстояния до 50 км, с необходимата ви точност.

Гъвкави възможности за потребление и ценово отчитане.
Предоставяме различни схеми на плащане за абонаментно потребление или предплатени пакети.

Гарантирано качество на услугата.
Осигурено чрез постоянен контрол и техническа поддръжка 24 часа, 7 дни в седмицата.

Обучение и консултации.
На?ите специалисти тестват NAVITEQ услугата в реално време за съвместимост с всички марки GNSS оборудване на българския пазар.
Всеки бъдещ клиент на услугата получава специализирана техническа консултация. Допълнително, на? екип демонстрира на практика работата с NAVITEQ RTK.

© NAVITEQ 2009. Всички права запазени
Уеб дизайн