NAVITEQ изгражда първата в България инфраструктурна мрежа от GNSS базови станции. Станциите непрекъснато приемат сигнали от сателитните системи GPS и GLONASS. Данните от тези наблюдения се обработват в контролен център и се предоставят на крайни потребители чрез NAVITEQ GNSS услуги. Услугите се ползват в областите геодезия, кадастър, строителство, проектиране, комуникации, ГИС, ютилити и много други.Naviteq Virtual Station е мрежова услуга за последваща обработка на данни.
Тя предоставя допълнително удобство при статичните измервания и улеснява тяхната последваща обработка.

Предоставя точност до 1 см.
Чрез създаване на виртуална базова станция, потребителите правят прецизни измервания на по-къса база и съкращават времето за измерване.Описание
Ползване
Приложение
Предимства
NAVITEQ Virtual Station е абонаментна услуга за последваща обработка.

Услугата позволява на потребителите да „изградят” базова станция, която физически не съществува.

Виртуалната станция се създава на база данните от сателитните системи GPS и GLONASS, които постъпват в техническия център на компанията, чрез станциите от NAVITEQ мрежата.

Ползвате Виртуална станция, когато измервате в обхвата на NAVITEQ мрежата, но отдалечени от базовите станции.

Създавате Virtual Station, когато на?ите базови станции са далече от обекта на измерването ви. С виртуалната станция  пресмятате по-къса база.

NAVITEQ Virtual Station предоставя точност на GNSS измерванията до 1 см.

Услугата ви дава независимост при статичните измервания и последващата им обработка. Съсредоточавате се единствено върху задачите и целите на конкретен проект.
 
Създавате Виртуална станция чрез web базирания софтуер на NAVITEQ, а данни за избраната от вас точка получавате в универсален RINEX формат.

Обработката на данните извър?вате с ва?ия специализиран софтуер.
С услугата NAVITEQ Virtual Station работите, когато извър?вате статични измервания на места в обхеата на NAVITEQ мрежата, но отдалечени от базовите станции.

Създавате Виртуална станция на my.naviteq.net с помощта на специализиран потребителски софтуер.

Създадената Виртуална станция може да използвате за определяне на точки от работна геодезическа основа.

Данни за виртуално създадената базовата точка изтегляте в  универсален RINEX формат. ?збирате период на наблюдение и времеви интервал между отчетите в получаваните файлове с данни.

Обработката на данните правите със собствен специализиран софтуер.
NAVITEQ Virtual Station услугата намира приложение в геодезически дейности, свързани със статични измервания и изискващи висока точност:

  • Възду?на фотограметрия;
  • Основни геодезически дейности:
- Обработка на измервания от работна геодезическа основа (РГО);
- Геодезически снимки;
  • Анализ на геодинамични процеси;
  • Комуникации и ютилити.
Сантиметрова точност на измерванията.
Резултат от обработка на данните чрез NAVITEQ мрежата от базови GNSS станции.

Производителност.
Създайте виртуална станция, която да е близо до мястото на измерванията. Така няма да е необходимо да правите продължителни измервания, защото късите бази изискват по-кратък престой за измерване.

Удобство.
Не разполагате със софтуер за пресмятане на дългите бази? Създайте виртуална станция в близост до измерванията и обработете измерванията със собствения си софтуер.

Улеснение.
Направили сте измерване, но по някаква причина данните от базовата точка, на която сте станционирали са непълни!
Генерирайте данни за тази точка без отново да станционирате на нея. Ползвайте Virtual Station и въведете координатите на точката и времето, в което сте провели измерването.
Получавате данните в универсален RINEX формат, през Internet.

Достъп до подробна справка на генерираните проекти.
На my.naviteq.net, всеки потребител може да получи детайлна информация за генерирани работни проекти за период от един месец назад.

Гарантирано качество на услугата.
Постоянен контрол на получаваните данни и техническа поддръжка 24 часа, 7 дни в седмицата.

Обучение и консултации.
Демонстрация на пълната функционалност на web базираното приложение, с което създавате Виртуална станция и изтегляте корекционни данни.
Експертна консултация можете да получите, при нас в офиса, по телефона или в на?ия форум в Internet.

© NAVITEQ 2009. Всички права запазени
Уеб дизайн