NAVITEQ е партньор на NDrive – доставчик на устройства и софтуер за персонална навигация. Предлагаме NDrive навигатори (PND) и смартфони (PDA) с най-точна и подробна електронна карта на България и богата база от интересни обекти – PОI. NDrive навигационен софтуер работи с Windows Mobile и Symbian базирани мобилни устройства. 

Лицензен договор за NDrive устройства и софтуер


Продуктови описания

NDrive продуктово описание

NDrive устройства продуктово описание

NDrive софтуер продуктово описание

Ръководства за ползване


Устройства


Ръководство за потребителя - NDrive S300

Ръководство за потребителя - NDrive S400


Софтуер


Ръководство за потребителя - NDrive софтуер v.9

Ръководство за потребителя - NDrive PND софтуер за Windows Mobile


Ръководство за потребителя - NDrive софтуер за Symbian

Полезна информация за езиковите и картовите настройки на навигаторите Ndrive

Когато потребителят използва навигаторите на Ndrive е необходимо да съобрази следните моменти:

1. Когато потребителят избере от менюто даден език, той автоматично се прилага, както за гласовата навигация, така и за информацията, която се показва на дисплея;

2. Всеки език може да бъде използван в различните държави, което не обвързва потребителя да ползва съответния език на държавата, в която се намира (например потребителят може да използва Английски език на територията на България);

3. Картната информация показана да дисплея е на родния език на съответната държава (на територията на Гърция картата е на гръцки език, Германия на немски и т.н.); 

© NAVITEQ 2009. Всички права запазени
Уеб дизайн