NAVITEQ създава пълна база геопространствени данни за територията на България. Данните съдържат информация за пътна и улична мрежа с навигационни данни; железопътна мрежа; хидрографска мрежа; държавни и административни граници; населени места, адреси, POI. Геопространствените данни са в основата на NAVITEQ цифровата карта на България.Като компания, чиято основна дейност е обвързана с приложението на GPS в професионални и ежедневни дейности, NAVITEQ сe стреми да предложи на своите клиенти цялостни ре?ения.

С развитието на своята дейност, създадохме направление в компанията свързано със събиране и поддръжка на детайлни географски данни за територията на България в цифров вид.

Целта ни е да предоставим най-детайлната и точна карта на България. Картата на NAVITEQ няма да ви загуби. Още повече, което е много важно и за нас, картата на NAVITEQ е ясна, разбираема и четивна.

Специализиран екип в компанията се грижи за актуалността и подробността на цифровата карта.

Редовната актуализация на геоданните и пълнотата на картите постигаме като ползваме всички модерни средства за събиране на географски данни. 
 


Мобилна лаборатория
Анкетьори
Сателитни снимки
Други източници
Уникален за България проект.

NAVITEQ е единствената българска фирма, която въвежда този метод за заснемане на пътната обстановка.
Мобилната лаборатория е оборудвана с прецизен GPS приемник и панорамна камера. Чрез тях се събират данни за местоположение и видео информация.   

Специалистите на NAVITEQ съвместяват получената информация и много бързо и точно обработват данни за пътна мрежа, пътни възли, навигационна информация.

Този съвременен метод за събиране на информация ни дава възможност да предоставяме допълнителни услуги или данни по заявка на клиента. Например видео информация за пътища, етажност на сгради и други. 
     
Познат и ?ирокоизползаван похват за точно предаване на данни за обекти в населени места.

Анкетьорите събират унифицирана информация за улици (имена, ?ирина на платното), навигационна информация (посока на движение, разре?ени маневри, пътни знаци, посочност), обекти и адреси.

Този метод за събиране на данни ни позволява да наберем богата база от данни за обществено значими обекти (POI) - хипермаркети, бензиностанции, хотели, културни забележителности и много други.
Допълнително, можем да съберем друга информация, според желанията на на?ите клиенти (етажност и височина на сгради, ?ирина на тротоари и други);
Друг, ?ироко използван в световната практика метод за създаване на цифрови карти е дигитализирането на сателитни и аерофото снимки.

NAVITEQ закупува сателитни изображения на територии, които оцифрява, за да получи детайлни цифрови географски данни за България.
 
?мената на данните в продукта NAVITEQ Geo Data са унифицирани и в съответствие с държавно утвърдени класификатори и номенклатури.  
   
NAVITEQ използва открити и комерсиални източници за събиране на пространствени геоданни - Национален статистически институт (ЕКАТТЕ), ГРАО, Централна лаборатория пътища и магистрали, Агенция по кадастър картография и геодезия и други.

© NAVITEQ 2009. Всички права запазени
Уеб дизайн