NAVITEQ изгражда първата в България инфраструктурна мрежа от GNSS базови станции. Станциите непрекъснато приемат сигнали от сателитните системи GPS и GLONASS. Данните от тези наблюдения се обработват в контролен център и се предоставят на крайни потребители чрез NAVITEQ GNSS услуги. Услугите се ползват в областите геодезия, кадастър, строителство, проектиране, комуникации, ГИС, ютилити и много други.
Да се утвърдим като лидер в сферата на GNSS услугите, геопространствените данни и навигационните ре?ения на българския пазар.

Да подпомагаме внедряването на такъв тип ре?ения в полза на на?ите клиенти.

Да предостaвим отлични възможности за ползване на фирмените продукти и услуги.


Ние вярваме в силата на новите технологии, които подобряват както професионалния, така и личния живот на клиентите.

Ние инвестираме в тези технологии и работим съвместно с на?ите партньори и клиенти, за да предоставим наистина полезни продукти и услуги.

 

Създадена в края на 2005 година като търговска марка на Ес Би Груп ЕАД, NAVITEQ развива своята дейност в областта на GPS технологиите.

Компанията изгражда и поддържа първата в България, собствена мрежа от перманентни GNSS станции. Чрез нея предоставя услуги за високоточно определяне на местоположение.

NAVITEQ предлага цифрова карта на България с детайлна информация за пътна мрежа, области, общини, населени места, хидрографска мрежа, релеф.

Внедряваме уникални за България технологии, за да предложим детайлни цифрови карти на българските градове с подробна адресна база и голям брой обекти от обществено значение (Points Of Interest).

NAVITEQ развива своята дейност и в областта на GPS навигацията. Предоставяме цялостни навигационни ре?ения (GPS устройства и софтуер), както и специализирани Г?С ре?ения.

Клиенти и Партньори
Официални документи

Colliers International

Dir.BG

Germanos

GLOBUL

Handy

Mtel

PLESIO

Polycomp

Агролеспроект 

Българска Академия на Науките

Българска Геоинформационна
компания

В?ДАСОФ

ГЕО 2000

ГЕОБУЛ

ГЕОДЕТЕКТ

ГЕОД?С БЪЛГАР?Я

Геокад 93

ГЕОНЕТ КОНСУЛТ?НГ

ГЕОПЛЮС

ГЕОПРЕЦ?З ?НЖЕНЕР?НГ

Геопроект Приморско

ГЕОСОЛВЕ

ГЕОСТ?Л ?НЖЕНЕР?НГ

       

Геотехноинженеринг

ГЕОТОТАЛ

ГЕОФОТ

Г?С София

ЕВН България

ЕВРОНЕТ БГ

ЕСТЕРЕОФОТО ГЕО?НЖЕНАР?Я

Зенитгео

?в консулт ЕОО

В?ДАСОФ

ЛАНД?НВЕСТ

Мапекс

НЕОКАД

Пангел ЕООД

Пролес

Спектри

Списание Амика

Трансгео

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

Ф?КС ПРОПЪРТ?

Център за приложения на спътникови изображения - РЕСАК

Данни за фактура

„Ес Би Груп” ЕАД

Адрес: гр. София 1421, ул. "Плана планина" №13

?Н по ЗДДС: BG175347069

Булстат: 175347069

МОЛ:  Емилия Данова - Бодурова

Банкови данни:

IBAN: BG74BPBI79401033781202
BIC: BPBIBGSF
Юробанк ? Еф Джи България АДУдостоверение за администратор на лични данни


Годи?ен финансов отчет 2007 в PDF

Удостоверение за кредитен рейтинг в JPG

Права за ползване на web сайта в PDF

Профил на компанията в PDF
© NAVITEQ 2009. Всички права запазени
Уеб дизайн