NAVITEQ създава пълна база геопространствени данни за територията на България. Данните съдържат информация за пътна и улична мрежа с навигационни данни; железопътна мрежа; хидрографска мрежа; държавни и административни граници; населени места, адреси, POI. Геопространствените данни са в основата на NAVITEQ цифровата карта на България.Лесоустройство, поддръжка и проектиране на горски територии, управление на защитени територии; 

Управление на земеделски земи; 

Ютилити сектора - мониторинг на мрежи и съоръжения; 

Комуникации;

Екология; 

Други.

EasyMap v.1.4
– специализирана система за поддръжка на географска информация.

EasyMap v.1.4 предлага допълнена функционалност, в зависимост от изискванията на на?ите клиенти.

 За повече информация: sales@naviteq.net

EasyMap

Удобството на мобилното ре?ение!

NAVITEQ предлага специализирано ре?ение EasyMap, което съвместява системата за позициониране GPS и Г?С технологията.
 
Системата EasyMap създава, поддържа и актуализира географска база данни. Състои се от хардуер (настолен компютър в център за обработка и събиране на данни, мобилни джобни компютри за полевата работа) и софтуер:

EasyMap PDA – Специализиран софтуер за джобен компютър. Събира и редактира (векторна и описателна) информация за географски обекти в реално време, при полеви условия.
 
EasyMap PC - Специализиран софтуер за настолен компютър, инсталиран в мониторинг център. Обработва и съвместява получената от мобилните устройства информация върху единна цифрова карта.

Описание
Предимства
Цифрови карти
EasyMap софтуерът е разработен като цялостна система за визуализация, навигация и работа с цифрова карта.

 • Създаване и управление на цифрови карти;
 • Съхраняване на информация в географски бази данни;
 • Визуализация и работа с карта на определена територия. Пресмятане на площ.
 • Работа с GPS;
 • Търсене на обекти върху карта по зададени характеристики;
 • Конфигурация на потребителски интерфейс;
 • Редакция на обекти по картата, синхронизация на наличните и новополучените географски данни. Регистрация на нови географски данни;
 • Търсене и изчертаване на мар?рут върху цифрова карта;
 • Запис на ключови за работата точки с координати, определени от GPS приемника;
 • Въвеждане на точки с определени координати и навигация до тях.
 • Работите с модерни технологии в унифицирани стандарти. Печелите точност, прецизност и бързина в ежедневната си дейност. 
 • Поддържате актуална, във всеки един момент, база данни за терени, съоръжения и ресурси. 
 • Улеснени сте при взимането на управленски ре?ения. Ефективно използвате и организирате времето и задачите на наличния полеви персонал.
 • NAVITEQ предлага цялостно ре?ение: софтуер и джобни компютри с вграденa GPS навигационна система.
 • Безплатно обучение и консултации.

Карта на България с транспортна мрежа

Градове:

София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора, Плевен, Добрич, Сливен, Шумен, Хасково, Ямбол, Перник, Пазарджик, Враца, Благоевград, Габрово, Велико Търново, Видин, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Ловеч, Силистра, Търговище, Разград, Смолян, Казанлък, Асеновград, Димитровград;

Курорти:

Сандански, Велинград, Балчик, Каварна, Поморие, Несебър, Банско, Китен, Лозенец, Приморско, Равда, Свети Влас
© NAVITEQ 2009. Всички права запазени
Уеб дизайн