NAVITEQ създава пълна база геопространствени данни за територията на България. Данните съдържат информация за пътна и улична мрежа с навигационни данни; железопътна мрежа; хидрографска мрежа; държавни и административни граници; населени места, адреси, POI. Геопространствените данни са в основата на NAVITEQ цифровата карта на България.
Регулярна актуализация на данните.
Гъвкави условия за ползване на данните.
Структурата и типа на географската база данни е в съответствие с GDF формат: оптимално приложима за навигация; Internet приложения, софтуерни и Fleet management системи.
Освен данни в «суров» вид, предлагаме услуги по конвертиране и интегриране на данни.
Винаги работим заедно с клиентите си, за да им предложим продукта, от който наистина се нуждаят и който ще помогне работата им да е по-прецизна и по-улеснена.


Геокодиране
на данни – трансформация на обект, дефиниран с адрес, в обект с координати върху карта
Tрансформация на Naviteq Geo Data в координатна система, различна от UTM 35N, WGS84
Трансформация на слоеве в различни координатни системи
Конвертиране на данни
Генериране на нови слоеве
?зготвяне на растерен модел на релефа
Създаване на цифрови модели на територии по задание на клиента

продуктова схема Геоданни N-Map Bulgaria Ext. N-Map Bulgaria N-Map City Геоданните за пътната мрежа на NAVITEQ, освен класифицирани по тип, са обвързани с допълнителна информация за посочност на улици, разре?ени маневри, знаци, ограничение на скоростта и други.
Тази допълнителна информация е в основата на точната навигация - в пе?еходен режим или в кола, по най-бърз или най-кратък мар?рут.
Прецизността тук ни позволява да сме прецизни към на?ите клиенти. Геоданните на NAVITEQ притежават информация за повече от 76 000 интересни точки (POI), разпределени в 12 категории.
Mеста за спорт и отдих, търговски центрове и магазини, развлечение, услуги, заведения, културни забележителности, хотели, бензиностанции и други.
POI ще съдържат контактна (телефон, mail, URL) и допълнителна информация в зависимост от категорията (например пицария, ресторант, басейн, детски център...) Геоданните за релеф се предлагат в два варианта:
Регулярен цифров модел на релефа с размер на клетката (grid) 30х30 или
Векторен цифров модел на релефа – хоризонтали.
Предлагаме географски и описателни данни за планини и върхове.
  


N-Map България

Векторна карта на България. Картата съдържа графична и описателна информация за пътна, железопътна и хидрографска мрежа, държавни и административни граници, населени места.


N-Map Сити

Цифрови детайлни карти на българските градове.


N-Map България ext.

Пълна електронна карта на България. Пътна и улична мрежа с навигационна информация; железопътна и хидрографска мрежи; държавни и административни граници; населени места, адреси, POI.

© NAVITEQ 2009. Всички права запазени
Уеб дизайн