NAVITEQ създава пълна база геопространствени данни за територията на България. Данните съдържат информация за пътна и улична мрежа с навигационни данни; железопътна мрежа; хидрографска мрежа; държавни и административни граници; населени места, адреси, POI. Геопространствените данни са в основата на NAVITEQ цифровата карта на България.
  • Home
  • Геоданни


За да предложим най-пълните и точни геопространствени данни за България, създадохме специализиран екип, който постоянно актуализира и допълва NAVITEQ Geo Data.

Мобилна лаборатория, оборудвана с модерна панорамна камера и прецизен GPS, събира данни за пътната обстановка.

Други източници за събиране на данни са анкетьори, сателитни и аерофото снимки и открити източници.
Актуализация на геопространствените данни за клиенти се извър?ва два пъти в годината.повече

Партньор на NAVITEQ е MapScape - лидер сред доставчиците на услуги, обвързани с цифрови географски данни и карти. 
В резултат на съвместната ни работа предстои въвеждането на GDF формат. Той интегрира строги правила за съхранение на данни. Съдържа подробно описание от нужни характеристики и атрибути на данните и връзки между тях. Така данните на Naviteq са ще са съвместими с географски бази данни на световни производители на цифрови карти.  
 

Покритие

Данните за главните и междуградски пътища покриват 100% от населението на страната, а  пътната мрежа с пълна атрибутна информация обхваща 67,64%
 
Актуална информация за последната актуализация на данните може да намерите тук.

NAVITEQ Geo Data представлява бази данни от геопространствена информация за България:
  • населени места;
  • адресна база;
  • републиканска пътна мрежа;
  • общинска улична мрежа;
  • хидрографска мрежа;
  • административни граници;
  • зелени площи;
  • интересни точки (Points Of Interest).
NAVITEQ Geo Data може да се интегрира в различни клиентски системи и приложения, които ползват електронни карти за територията на България.

© NAVITEQ 2009. Всички права запазени
Уеб дизайн