NAVITEQ изгражда първата в България инфраструктурна мрежа от GNSS базови станции. Станциите непрекъснато приемат сигнали от сателитните системи GPS и GLONASS. Данните от тези наблюдения се обработват в контролен център и се предоставят на крайни потребители чрез NAVITEQ GNSS услуги. Услугите се ползват в областите геодезия, кадастър, строителство, проектиране, комуникации, ГИС, ютилити и много други.


Основни предимства на GNSS мрежата

Сантиметрова точност на измерванията
Производителност – намалявате времето за измерване
?кономическа ефективност – спестявате инвестиции в скъпоструващо оборудване
Техническа поддръжка 24/7
Обучение и консултации

Състояние на GPS и GLONASS спътници

Временни редове с координати на NAVITEQ GNSS станциите
ПЪРВАТА СЕРТ?Ф?Ц?РАНА GNSS МРЕЖА В БЪЛГАР?Я


NAVITEQ раз?ири покритието на своята GNSS мрежа


С новата станция в Сандански покритието на GNSS мрежата на NAVITEQ достигна почти 100%. от територията на България

NAVITEQ GNSS услуги без месечна такса

От 01.09.2010 г. NAVITEQ отменя месечната такса за предоставяните GNSS услугиNAVITEQ изгражда и поддържа първата в България, собствена мрежа от базови GNSS станции.

Мрежата приема и обработва данни от навигационните системи GPS и ГЛОНАСС.

NAVITEQ предлага специализирани GNSS услуги, чрез които данните от тези системи се предоставят на крайни потребители. Мрежата прилага модерна световна технология за високоточно определяне на местоположение.

GNSS услугите значително улесняват ежедневната дейност и подобряват качеството на крайния продукт при геодезически измервания.

NAVITEQ услугите ползвате в реално време (NAVITEQ RTK и NAVITEQ DGNSS) или за последваща обработка на данни (NAVITEQ PostProcessing и NAVITEQ VirtualStation).

Услугите на NAVITEQ намират приложение в редица професионални сфери на дейност:
  • Геодезия и Кадастър
  • Земеделие и Селско стопанство
  • Строителство
  • Проектиране
  • ?зграждане и поддържане на комуникационни и енергопреносни мрежи
  • Транспортна логистика
  • Географски ?нформационни Системи (Г?С)
  • ВиК и други.

© NAVITEQ 2009. Всички права запазени
Уеб дизайн