NAVITEQ си партнира с GPS технологиите. Първият за България оператор на GNSS мрежа, NAVITEQ предлага професионални GNSS услуги и оборудване. Разработваме детайлна база геоданни за България и специализиран GPS софтуер за създаване и работа с цифрови карти. Предлагаме решения за навигация – NDrive устройства и навигационен софтуер, базиран на NAVITEQ карта на България.
Услуги за геодезически измервания
 • Post processing с точност
  до 1 см.
 • RTK с точност до 2 см.
 • Безплатна DGNSS -
  0,5–3 м.
Географски данни за България
 • Пълна цифрова карта.
  Населени места, адреси, пътна и улична мрежа, води, релеф, интересни точки (POI).
NDrive навигатори, PDA смартфони
 • NDrive софтуер за навигация.
 • Карти на цяла Европа и подробна българска карта.
© NAVITEQ 2009. Всички права запазени
Уеб дизайн